Günümüzün havuz sahipleri, hijyenik ve kristal berraklığında bir havuz suyu ve ekonomik bir işletme isterler. Bu isteklerini etkili bir filitrasyon ve bilinçli bir kimyasal işlemle sağlarız.

Havuza giren her insanın vücudundan organik, anorganik maddeler ve mikroorganizmalar havuz suyuna yayılır. Örneğin; yağ, ter, burun-boğaz mukusu, salya, idrar, kozmetik ürünleri, güneş yağı ve sabun artıkları. Havuzda yüzen her insan, suda çözünen ve çözünmeyen kirliliklerin yanı sıra milyonlarca mikrobunda havuz suyuna karışmasına yol açar.

Ayrıca çevreden gelen toz ve yosun tohumları gibi, kirletici unsurlar ve mikroorganizmalar da havuza ulaşmaktadır. Açık yüzme havuzlarında tüm bunlardan başka güneşten koruyucu malzemeler, çim. kum, toprak, vb. gibi ek kirlenme kaynakları da söz konusudur.

Yüzme havuz suyu belli bir sıcaklıkta olduğundan, etkili bir şekilde dezenfekte olmadığı takdirde yosun ve bakterilerin çoğalması için uygun bir ortam oluşmaktadır. Bakteriler sağlığa zararlı olurlar. Yosunlar her ne kadar doğrudan zararlı olmasalar da mikroorganizmalar, bakteriler ve mantarların beslenmesinde ortam oluşturmaktadırlar. Yosunlar ayrıca suyun estetiğini bozmakta, suyu bulanıklaştırmakta ve kaygan zeminler oluşturarak kazalara neden olmaktadırlar. 

Kirletici maddeler büyüklüklerine göre, iri yüzücü parçalar (1mm den büyük-saç, kepek, vs.), iri bulandırıcı maddeler (1mm ile 1/10.000mm arası ‘deri pulları, yağ, sabun artıkları ve merhemler’), kolloid maddeler (1/10.000 ile 1/1.000.000mm arası kozmetikler, mukus, salya, mikroorganizmalar ve virüsler), tam çözünen organik maddeler (1/1.000.000mm den küçük çözünmüş maddeler idrar ve ter bileşenleri, aminoasitler ve mikroorganizmalar), tam çözünmüş anorganik maddeler (sodyum klorür, nitratlar ve kloraminler) olarak sınıflandırabiliriz.

Kolloid maddeler denince, suda dağılmış ve çıplak gözle görülmeyen küçük parçacıklar akla gelmektedir. Su her ne kadar berrak görünse de içinde kolloid maddeler var olabilir. Kolloidler hemen hemen tümüyle organik maddeler bakteri ve virüsleri örten ve dezenfeksiyon işlemini güçleştiren birer koruyucu unsur (koruyucu kolloidler) oluşturabilirler.

İri bulandırıcı maddeleri (>1mm) temizlenmesi uygun bir kum filtresinden süzerek gerçekleşebilir. Filitrasyon yoluyla temizlenemeyen kolloidler, çöktürme kimyasalları ile sudan ayrılabilirler.

Bütün bunlar, havuz suyunun filitrasyon ve dezenfeksiyonunun ne kadar önemli olduğunu bize anlatmaktadır. Havuz suyunun arıtılması ve seçtiğimiz havuz kimyasalları konusunda son derece bilinçli olmamız gerekmektedir.

No comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.